Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

 

 

2020

8.2.2020           Brno                 Foniatrický seminář - Sluchadlo versus kochleární implantát. Děti na pomezí obou technologií.

 

7.3.2020             Praha                     Kurz IPVZ – Komplexní péče o rizikového novorozence

16.5.2020           Praha                     Seminář Foniatrické kliniky ZRUŠENO

16.5.2020           Poděbrady            akce firmy Sivantos  ZRUŠENO

24.-26.9.2020    Bratislava             18. česko-slovenský foniatrický kongres 2020 a XXXI. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové

11.-13.9.2020    Poděbrady            VIP akce firmy Sivantos

10.9.2020           Hradec Králové    Kurs pro lékaře: Flexibilní endoskopické vyšetření polykání FEES

8.10.2020           Hradec Králové    Celostátní foniatrický seminář:  „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“