Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

 

2022

26.2.2022           Brno                    Rehabilitace a reedukace poruch hlasu – seminář pořádá AUDIO-Fon centr s.r.o.  přeloženo na náhradní termín

7.4.2022             Praha                   60. otologický den

23.4.2022           Praha                   Seminář Foniatrické kliniky - Centrální porucha sluchu (APD) a neurovývojové poruchy (DLD, DCD, ADHD)

 

6.-8.5.2022        zámek Liblice     IV. národní kongres Sivantos

 

21.5.2022           Praha                   Neurogenní poruchy řeči a hlasu (Elektivní mutismus) – Kurz IPVZ


16.9.2022           Praha                   3. Seemanův den – 100 let foniatrie

 

23.-25.9.2022    Praha                   Celostátní seminář společnosti Widex pro lékaře (zahájení v pátek v podvečer, ukončení neděle ráno.)

 

13.-15.10.2022  Střítež u Jihlavy 19. česko-slovenský foniatrický kongres a XXXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové