Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

 

 

2020

8.2.2020           Brno                   Foniatrický seminář - Sluchadlo versus kochleární implantát. Děti na pomezí obou technologií.

 

7.3.2020             Praha                     Kurz IPVZ – Komplexní péče o rizikového novorozence

10.9.2020           Hradec Králové    Kurs pro lékaře: Flexibilní endoskopické vyšetření polykání FEES

8.10.2020           Hradec Králové    Celostátní foniatrický seminář:  „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

16.10.2020         Praha                     Kurz IPVZ – Technika sluchadel

28.11.2020         Praha                     Kurz IPVZ – Primární progresivní afázie

 

2021

16.1.2021           Praha                     Seminář Foniatrické kliniky

21.10.2020         Hradec Králové    Celostátní foniatrický seminář:  „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“