Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

 

2021

7.-9.10.2021      Bartislava             18. Česko-slovenský foniatrický kongres  a XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej

15.10.2021         Praha                     Kurz IPVZ -Technika sluchadel

21.10.2021         Hradec Králové    Celostátní foniatrický seminář:  „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

10.11.2021         Praha                     Audiologický seminář v budově ČVUT, také online přes ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/7265720474

27.11.2021         Praha                     Kurz IPVZ – Rozštěpové vady orofaciálního komplexu

2.12.2021           Praha                     60. otologický den   ZRUŠENO

8.12.2021           Praha                     Audiologický seminář v budově ČVUT, také online přes ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/7265720474

 

2022

26.2.2022           Brno                    Rehabilitace a reedukace poruch hlasu – seminář pořádá AUDIO-Fon centr s.r.o.

7.4.2022             Praha                  60. otologický den

23.4.2022          Praha                   Seminář Foniatrické kliniky - Centrální porucha sluchu (APD) a neurovývojové poruchy (DLD, DCD, ADHD)

 

21.5.2022           Praha                   Neurogenní poruchy řeči a hlasu (Elektivní mutismus) – Kurz IPVZ


16.9.2022           Praha                   3. Seemanův den – 100 let foniatrie