Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

 

2021

7.-9.10.2021      Bartislava             18. Česko-slovenský foniatrický kongres  a XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej

15.10.2021         Praha                     Kurz IPVZ -Technika sluchadel

21.10.2021         Hradec Králové    Celostátní foniatrický seminář:  „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

27.11.2021         Praha                     Kurz IPVZ – Rozštěpové vady orofaciálního komplexu