Vzdělávací akce

                                   (ORL akce - viz http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce )                 

2024

17.2.2024                    Brno                    Foniatrický seminář Audio-Fon centra s.r.o. - Péče o děti se sluchovým postižením v kontextu neurovývojových poruch a přidružených obtíží

 

17. – 19.5.2024           Praha                   Celostátní kongres Signia 2024 – pro lékaře

 

24. – 26.5.2024                                       Celostátní kongres Signia 2024 – pro sestry

 

25.5.2024                    Praha                   Kurz IPVZ – Dítě s vadou sluchu

6. – 8. 6. 2024             Hradec Králové           21. česko-slovenský foniatrický kongres a XXXIV. celostátní dny Evy Sedláčkové 2024

 

11.-12.10.2024           Praha                   Pedaudiologie – dvoudenní odborný kurz – seminář Widex

 

11.-12.10.2024           Plzeň                   Seminář GN Resound     Přihláška

 

18.-19.10.2024           Velké Bílovice   Seminář GN Resound     Přihláška