Podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK je za aktivní účast formou přednášky nebo posteru ohodnocena aktivita příslušným počtem kreditů dle § 9. Odkaz na paragraf, k přečtení celý novelizovaný předpis. O kredity žádá lékař na příslušné kanceláři okresního sdružení sám.