VÝBOR SEKCE

MUDr. Lukáš Lavička

ORL A LOGOPEDIE s.r.o., Josefská 425/27, 602 00 Brno – město

Otolaryngologie nemocnice Blansko, Sadová 1596/33, 678 31, Blansko

- předseda výboru sekce

 

MUDr. Jan Adam 
MACADAM sro  ORL a foniatrická ambulance
Klášterní 117/2, Liberec 5 – Kristiánov

- administrátor výboru, kontakty se členy, členská základna

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

Foniatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze

Žitná 24, 120 00  Praha 2

- problematika vzdělávání ve foniatrii, vzdělávací programy

 

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

- zahraniční vztahy, aktivní pozice a reprezentace České foniatrie

 

Doc. MUDr. Karol Zeleník Ph.D.

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba