VÝBOR SEKCE

MUDr. Lukáš Lavička

ORL A LOGOPEDIE s.r.o., Josefská 425/27, 602 00 Brno – město

Otolaryngologie nemocnice Blansko, Sadová 1596/33, 678 31, Blansko

- předseda výboru sekce

 

MUDr. Jan Adam 
MACADAM sro  ORL a foniatrická ambulance
Klášterní 117/2, Liberec 5 – Kristiánov

- administrátor výboru, kontakty se členy, členská základna

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

Foniatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze

Žitná 24, 120 00  Praha 2

- problematika vzdělávání ve foniatrii, vzdělávací programy

 

MUDr. Štěpánka Havlová

ORL,FONIATRIE, SLUCHOVÁ  PROTETIKA s.r.o

Pod Jezírkem 2/2175, 323 00 Plzeň

-člen výboru sekce

 

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.

-člen výboru sekce