VÝBOR SEKCE

doc. MUDr. Mojmír Lejska,CSc.,MBA, předseda výboru sekce

AUDIO-FON Centr s.r.o.

Obilní trh 4, 602 00 Brno
– vnitřní problematika sekce, vedení, koordinace, právní a ekonomické otázky

 

MUDr. Jan Adam 
MACADAM sro  ORL a foniatrická ambulance
Klášterní 117/2, Liberec 5 – Kristiánov

– administrátor výboru, kontakty se členy, členská základna

MUDr. Olga Bendová
Hlasové a sluchové centrum Praha
Španělská 4, 120 00 Praha 2

– vedení koncepční problematiky

MUDr. Libor Černý

Foniatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze

Žitná 24, 120 00  Praha 2

– problematika vzdělávání ve foniatrii, vzdělávací programy

 

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

– zahraniční vztahy, aktivní pozice a reprezentace České foniatrie