Zprávy výboru sekce

Zprávy z plenární schůze 14.9.2018 v Průhonicích, uveřejněno 21.9.2018

Zápis ze schůze výboru 1.9.2017, uveřejněno 12.9.2017

Zápis ze plenární schůze 10.6.2017, uveřejněno 20.6.2017

Zápis ze schůze výboru 16.2.2017, uveřejněno 28.2.2017

Zápis ze schůze výboru 24.8.2016, uveřejněno 19.9.2016.