Praktické informace

Role kompenzujícího lékaře v péči o dítě se sluchovým postižením – odborný článek pro praxi od kolektivu autorů - členů bývalého fon. výboru, hl. autor doc. M. Lejska.

 

 

Stanovisko výboru ČSORLCHHK ČLS JEP k problematice náležitostí poukazu při výdeji sluchadla mimo rámec zdravotního pojištění

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kredity za aktivní účast
___________________________________________

Náplň vzdělávacího programu foniatrie
____________________________________________

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky             Tel/fax: 251 613 623
Internet: www.gong.cz/tlumoceni         SMS: 776 701 502          E-mail: tlumoceni@gong.cz
______________________________________________________________________

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

277/2004

NOVELIZOVANÁ Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) (ŘÍJJEN 2015)

Příloha 3 Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

493/2002    VYHLÁŠKA  ze dne 14. listopadu 2002
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin - viz příloha 1  uvedené vyhlášky.