Aktuality

Výsledky voleb do výboru foniatrické sekce

Uveřejněno 3.6.2024

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nová upravená indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky 2024, 2019

Uveřejněno 2.5.2024

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nová kniha doc. Dlouhé : Poruchy vývoje řeči, druhé doplněné vydání.
  

Uveřejněno 24.4.2024
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení kolegové, milí foniatři,

 

po mnoha letech vydalo MZ v červenci 2023 vzdělávací program nástavbového oboru Foniatrie a je možné, aby se lékaři do tohoto programu přihlasovali. Vzdělávací program je možné si stáhnout na stránkách MZ ČR: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/9681-foniatrie-2023.pdf

 

Zároveň je již také možnost, aby foniatrické pracoviště zažádalo o akreditaci pro vzdělávání ve Foniatrii I. nebo II. typu. Postup lze dohledat na stránkách MZČR: https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/

Protože nyní žádné pracoviště II. typu není akreditováno, je potřeba mít v rámci žádosti smlouvu s 2 pracovištěmi (VFN Praha a jedno další), které v případě získání akreditace II. typu budou poskytovat výuku na pracovišti II. typu (VFN 2 týdny, další pracoviště 2 týdny).

 

 

S pozdravem

 

Karol Zeleník

předseda AK Foniatrie

Uveřejněno 26.10.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jak jste asi sami zjistili, počínaje březnem přestala VZP tolerovat vykázání účtu 72114 bez udání laterality. Takže je nutné při každém použití tohoto výkonu specifikovat stranu, na které byl proveden. Bohužel se ukázalo - a za tuto chybnou informaci se vám omlouvám - že u binaurální korekce nelze použít kód 09572 "vícečetný zákrok", ale musí se napsat oba kódy laterality, tedy 09569 VPRAVO a zároveň i 09567 VLEVO. 

K použití kódů laterality u dalších ORL výkonů se dostatečně vyjádřil poslední Zpravodaj ČSORLCHHK.

MUDr. Jan Adam

Uveřejněno 28.4.2022 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Od listopadu 2021 opět probíhají na ČVUT středeční audiologické semináře.

 

Role kompenzujícího lékaře v péči o dítě se sluchovým postižením – odborný článek pro praxi od kolektivu autorů - členů bývalého fon. výboru, hl. autor doc. M. Lejska.

Uveřejněno 5.10.2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

bez dalších komentářů vám předávám informaci o zrušení podmínek při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě zdravotnických prostředků (sluchadel), tak jak prošlo hlasováním Výboru ČSORLCHHK v červnu 2020.

Změna se týká jen úhrady sluchadel, pro nasmlouvání výkonů jsou (zatím) platné stávající podmínky (atestace, kurz)

s přáním hezkého víkendu

Jan Adam

Uveřejněno 2.10.2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V příloze najdete informaci od prof. Geneida o vydané nové komplexní učebnici foniatrie, jejíž 1. díl (ze dvou)  je již v prodeji na linku https://www.springer.com/de/book/9783662467794

Je možné stáhnout e-knihu za 32,-€ a nebo koupit tištěnou v měkké vazbě za 42,-€. Tyto ceny platí do 30.9.2020, po tomto datu jsou dvojnásobné.

Uveřejněno 10.9.2020

 

UEP Position Statement on EXIT-strategy of Phoniatric and Laryngological services: staying safe and getting back to normal after peak of COVID-19.

Published on 25.5.2020

Uveřejněno 27.5.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.4.2020 představila UEP vlastní Youtube kanál. Doporučujeme Vaší pozornosti. V současnosti obsahuje videozáznam prvního webináře:

   1st UEP webinar: Neurolaryngological aspects of Voice  - prof. Tadeus Nawka

https://www.youtube.com/channel/UCgpzSL1NhhcVHWn8LEcMNDQ/featured

Uveřejněno 4.5.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak postupovat ve výdeji sluchadel od 1.12.2019

Uveřejněno 25.11.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Screening sluchu 5 letých dětí

Desatero screeningu 5 letých dětí

Informace o screeningu sluchu dětí ve věku 5 let, včetně seznamu ORL pracovišť, která provádí audiometrické vyšetření, jsou dispozici na http://www.otorinolaryngologie.cz

Uveřejněno 9.2.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________

EUNI

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zprávy ze 16. Československého foniatrického kongresu 13.-15.9.2018  Průhonice

Uveřejněno 21.9.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zpráva o Celostátním foniatrickém semináři

Celostátní foniatrický seminář se jako každoročně v pozdní zimě koná v Brně za pořadatelství AUDIO-Fon centra. Letos to bylo již po čtrnácté.  Seminář proběhl v sobotu 17.2.2018 za účasti 96 přítomných na téma : Akutní poruchy hlasu – jejich léčba. V jednotlivých příspěvcích se velmi podrobně hovořilo o hlasovém klidu, zástřicích do hrtanu, inhalacích, léčbě léky a psychoterapii. Jednotliví přednášející měli své prezentace velmi dobře, podrobně a přehledně připraveny. Následovala více jak hodinu trvající diskuse.

Seminář proběhl v klidné, přátelské a plodné atmosféře. Téma se ukázalo jako nosné a bude vhodné se k němu ještě v budoucnu vrátit. Zájem přítomných lékařů byl enormní. Děkujeme přednášejícím: MUDr Martin Kučera, MUDr Martina Váňová, MUDr Dagmar Volmutová, prim MUDr Jitka Vydrová.

Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc., MBA

(uveřejněno 24.2.2018) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění pro atestanty oboru foniatrie: výbor společnosti požaduje, aby atestační práce byla připravena i do podoby článku pro publikaci do časopisu s požadovanou strukturou a rozsahem max. 12 stran bez literatury.

Uveřejněno 28.1.2018

 

3.3.2018 - Světový den sluchu

Uveřejněno 28.2.2018

___________________________________________________________________________________________________

 

Soutěž o nejhodnotnější vědeckou práci s foniatrickou tematikou UEP

Uveřejněno 8.11.2017

_____________________________________________________________________________________________

Novinka v literatuře:

Olga Dlouhá et al.: Poruchy vývoje řeči

dlouha_poruchy_vyvoje_reci.jpg

 

E-RECEPT

 

Vážené kolegyně, kolegové.

 

Je téměř jisté, že od 1.1.2018 budeme všichni psát eRecepty. Je třeba postupovat následovně:

 

1. nechat si vystavit Kvalifikovaný certfikát od 1.Certifikační Autority

 -nejlépe přes nějakého IT specialistu

2. vyplnit žádost SÚKL

 - naleznete na stránkách SÚKL

3. počkat až ze SÚKLu přijde dopis do vlastních rukou s ID lékaře

4. požádat svého operátora pro ambulantní program, aby tento ID vložil do programu

5. požádat svého operátora pro ambulantní program, aby spustil funkci eRecept

 

s pozdravem

 

Mojmír Lejska

Sekce pro foniatrii a audiologii společnosti ORLCHHK

Uveřejněno 15.10.2017 

ELEKTRONICKÁ UNIVERZITA

Vážené kolegyně, kolegové, foniatři a audiologové.

 

Na stránkách EUNI (Elektronická univerzita) je sekce audiologie. Bylo by vhodné, abychom společně tuto sekci zaplnili přednáškami a kurzy s audiologickou problematikou. Kurz má charakter PowerPointové prezentace s doprovodným komentářem autora. Každý, kdo má o problematiku zájem, si text otevře. Pokud na závěr odpoví na připojené otázky, dostává kredity ČLK stejně, jako by se zúčastnil odborného kongresu.

Prosím, posílejte své typy, nápady a práce na adresu: audio.fon@volny.cz

 

www.EUNI.cz

Seznam kurzů – registrace zdarma

Studovna

Audiologie

 

Kolegové, obecně se o problematice poruch a vad sluchu neví. Pro nás všechny by bylo prospěšné, kdyby takové informace byly více rozšířené a všeobecně známé. Dne 3.3.2018 je další Celosvětový den sluchu. Prosíme a žádáme, aby se každý na svém místě zapojil do místních aktivit podle svých možností. Děkujeme.

 

Za výbor Sekce pro foniatrii a audiologii

Mojmír Lejska

(uveřejněno 12.9.2017)

 

Zápis ze schůze výboru sekce dne 1.9.2017 naleznete v záložce Zprávy výboru sekce

 

S lítostí oznamujeme, že dne 28.7.2017 zemřel náš kolega MUDr. Zdeněk Hložek ve věku 64 let. Vzpomeneme na něj na 2. Seemanově dnu v Praze.

 

Správce stránek se omlouvá za přechodný výpadek webu, způsobený vynuceným přesunem dat na jiný server z důvodu napadení původního úložiště. (uveřejněno 10.8.2017)

 

Upozornění: v nové záložce Zprávy výboru sekce budou uveřejňovány zápisy ze schůzí výboru foniatrické sekce a další zprávy z výboru.

 

Zápis z plenární schůze z 10.6.2017 naleznete v záložce Zprávy výboru sekce

 

V průběhu první čtvrtiny roku 2016 z výboru sekce odstoupil Tomáš Talach, nahradil ho Jakub Dršata.

 

Předsedou výboru naší sekce byl zvolen členy výboru sekce doc. MUDr. Mojmír Lejska,CSc.,MBA.  (uveřejněno 19.9.2016).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Do výboru sekce byli pro období 2016-2020 zvoleni: Jan Adam, Olga Bendová, Libor Černý, Mojmír Lejska, Tomáš Talach.  (uveřejněno 7.8.2016)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stanovisko výboru ČSORLCHHK ČLS JEP k problematice náležitostí poukazu při výdeji sluchadla mimo rámec zdravotního pojištění  (uveřejněno 9.6.2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Novelizace vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel: viz Příloha 3.

(Velmi zkrácený výklad: u žadatelů neprofesionálů pro motocykl a osobní auto jakýkoli stav sluchu nikterak neomezuje zdravotní způsobilost).

Uveřejněno 3.3.2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!!DŮLEŽITÉ!!!

Od 1.9.2015 se navyšuje úhrada sluchadel pro děti od 7-18 let ve skupině 40808 opět na původní limit, tedy 11600,- na dvě sluchadla.

Uveřejněno 1.9.2015

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zástupce Pracovní skupiny předal zprávu od zástupce VZP, že souběh kódu 72115 s klinickým vyšetřením není možný.

Náprava, pokud bude možná, bude vyžadovat zcela nová jednání odborné společnosti s VZP.

Uveřejněno 22.1.2015

 

V novém číselníku je opět zakázán souběh kódu 72115 s klinickým vyšetřením. Náprava – bude-li možná, bude oznámena.

Nezapomeňte i nadále vykazovat kód 9543 (nyní označován jako signální kód).

Uveřejněno 20.1.2015

 

Změny ve vykazování kódů klinických vyšetření s platností od 1.1.2015:

V souvislosti s platností nového seznamu výkonů došlo ke zrušení kódů klinických vyšetření foniatrem 72021, 72022, 72023. Místo nich foniatři vykazují kódy klinických vyšetření ORL 71021, 71022, 71023 a k nim přidávají nový kód 72024 – Vyšetření foniatrem.

 

72024

VYŠETŘENÍ FONIATREM

 

Výkon začíná anamnézou. Následuje vyšetření komunikačních schopností vyšetřovaného (řeč, hlas, sluch). Výkon zahrnuje administrativní úkony. Výkon se přičítá ke klinickému ORL vyšetření.

 

 

 

Kategorie

P

 

Nositel

INDX

Čas

 

 

 

OF

1/1 den

 

L3

3

10

 

OM

BOM - bez omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas výkonu

10

 

ZUM

ne

 

 

Body

78

 

ZULP

ne

 

 

Protože nový číselník byl distribuován pojišťovnou až 15.1.2015, budeme muset pravděpodobně u již provedených výkonů provést příslušné opravy již zapsaných původních kódů.

Je rovněž nejvýše pravděpodobné, že ti z nás, kteří měli nasmlouvány pouze kódy foniatrické 72021,22,23 budou muset urychleně nasmlouvat kódy otolaryngologické (se zpětnou platností od 1.1.2015?).

 

Od 1.1.2015 by rovněž neměl být problém vykazovat ke klinickému vyšetření souběžně kód 72115 při seřizování sluchadla.

 

Uveřejněno 18.1.2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informace o jednání o seznamu výkonů pro rok 2014
Uveřejněno 5.2.2014

 

Informace o jednání o kódu 72024 a o osudu sazebníku výkonů pro rok 2014
Uveřejněno 21.1.2014

 

Zpráva výboru sekce na členské schůzi v Kurdějově 20.9.2013

Uveřejněno 20.10.2013 (předáno ve formátu pptx pro Powerpoint 2007-> )

 

 

Záznam z členské schůze UEP 22.8.2013 (Praha,  kongres PEVOC)

* info. o stavu a dalším průběhu Foniatrie UEP (100 odborníků, 25 odborností)

* info. o založení EAP (European Academy of Phoniatrics): podobná struktura jako u ostatních podobných organizací. Diskuse zejm. o členství mimoevrop. organizaci foniatrů.

 

Záznam z General Assembly UEP 26.8.2013 (Turín, kongres IALP) General Assembly of the UEP (výtah; celé bude na webstránkách UEP):

TOP 4: vzpomínka na prof. Karla Vrtičku, Lucerne, Switzerland  a Dr. Marc Yana, St. Denis, France; udělení čestného členství UEP doc.Šramovi (m.j.; bude předáno na založení EAP v Cáchách 6.9.2013; dr.Dršata vyřídil pozdrav a poděkování od doc.Šrama). Stav náboru členů UEP: z původních 20 čl. je nyní 130 členů z 31 zemí (aplaus profesorce Dinnesen). Je třeba členství v UEP dále podporovat - chystá se digitalní knihovna foniatrie pro členy, a pokud získá UEP další podporu sponsorů, může pak UEP podporovat členy inapř. výhodnějšími poplatky ap.

Stav European Manual, Volume Phoniatrics:

iniciativa směřující k sladění výuky foniatrie v EU (Evropský konsens) : z ČR spoluautoři např. Dlouhá Chrobok,  Dršata. Plán založení European Academy of Phoniatrics (EAP) v Aachen 6.9.2013: cílem EAP je iniciovat vzdělávání v foniatrii v rámci evropského konsensu, EAP je třeba brát i jako nástroj k mezievropské odborné komunikaci,  možnost získávání evropských kreditů foniatrickým akcím (např. Č-S foniatrický kongres?).

Kooperace s časopisy: Journal of Hearing, Balance and Communication (nový, bez IF), další možnost: Eur Arch ORL (má IF, ale nebere články řeč a logopedie).

Zpráva pokladní (dr.Woisard): člen. příspěvek přijat 60EUR pro foniatry, 40EUR pro aspiranty.

TOP 16: Jakub Dršata přijat jako sekretář do r.2014.

TOP 20: Zpráva o ICD11 aktivitách UEP: může iniciovat u WHO změny (zatím ale neodpověděli).

TOP 21: UEP congress 2.-5.10.2014 Moscow (www.uep2014.com; prof.Osipenko -zařídila kongres. sál gratis. Earlybird registrace do 5/2014).

 

Materiály v podobě stručného výtahu z průběhu z obou schůzí dodal MUDr. Jakub Dršata,
uveřejněno 9.9.2013

 

 

 

 

Vážení kolegové,

Pro info. Vám posílám definitivní výsledek jednání PS SZV na MZČR 21.3.2013. Zde je rovněž kompletní zápis z jednání.

 

Ø Sdílení i pro 702 (71021, 71022 a 71023) - Bylo odsouhlaseno + současné výkony klinických vyšetření ve foniatrii (72021, 72022, 72023) budou zrušeny a místo nich bude vytvořen 1 10minutový výkon 72024 pro klinické vyšetření ve foniatrii, který se bude přičítat k výkonům 71021, 71022 a 71023

Ø 702 - kombinace s klin. vyš. - 72113 a 72115 (viz e-mail od MUDr. Červenkové ze dne 6. 3. 2013) - zůstává beze změny dle vyhl. 467/2012 Sb.  (Pozn.: 72113 se nesmí kombinovat s klin. vyšetřením, 72115 se může kombinovat s klin. vyšetřením  - upřesnil Jedlička)

Ø Změna indexace nositele výkonů (viz dopis OS – DZP 725/24).

Sdílení klinických vyšetření 701 + další výkon vyšetření foniatrem jako přičítací, 15 min.,

SZP proti prodloužení celkového času výkonu o 5 min. Dohoda na času výkonu 10 min. PS souhlas.

Změna indexace nositele výkonu 19ti výkonů prováděných v ambulanci z L2 na L3. PS souhlasí se změnou, změny v databázi provede Ing. Cetelová (71511, 71533, 71563, 71580, 71621, 71625, 71627, 71629, 71630, 71653, 71663, 71781, 71137, 71315, 71535, 71544, 71713, 71787, 71789).

 

Uvedené změny by měly vstoupit v platnost 1.1.2014.

 

 

Děkuji za spolupráci všem, kdo se na tvorbě podíleli,

Jakub.

 

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

uveřejněno 4.4.2013

__________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 došlo ke snížení bodové hodnoty výkonů foniatrických klinických vyšetření na úroveň ORL výkonů, doporučujeme nasmlouvat si nový výkon „09555  OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET U dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Nelze kombinovat s výkony 36021, 36022 a 36023.“ Hodnota výkonu je 78 bodů.

Uveřejněno  30.1.2013

 

Aktualizace adresáře pracovišť:

Prosím všechny členy foniatrické sekce, aby si zkontrolovali na stránce Pracoviště kontakty na své pracoviště, a poslali mi případné opravy nebo doplnění (telefon, email, web stránky, ord. doba – vše, co chtějí ke svému kontaktu uveřejnit).

Napsat správci stránek

Uvedeno 27.9.2012

 

 

 

Na 19. dnech E. Sedláčkové byl zvolen nový výbor sekce pro foniatrii. Zpráva o sjezdu.

Uveřejněno 26.9.2012

 


Kredity za aktivní účast
- informace pro aktivní účastníky vzdělávacích akcí.